Vi hjälper till att utveckla ert projekt

Om oss

Vi är ett företag med stor erfarenhet av projekt- och fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter, flerbostadsfastigheter, privata villor samt offentliga fastigheter.

Vi har ett stort kontaktnät inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vi har högsta kreditvärdighet och är certifierad kontrollansvarig hos SP.

Tjänster

Vi kan hjälpa er från idé till färdigt projekt genom att samordna och leda hela processen.

Vi kan hjälpa Er med:
- framtagande av detaljplaner
- projektledning
- planering
- investeringskalkyler
- upphandling av konsulter och entreprenörer
- byggherreombud
- kontrollansvar
- due dilligence

Kontakt

Wiss Project Development AB

+46 725 31 34 08

info@wisspd.se