Vi hjälper till att utveckla ert projekt

Om oss

Vi är ett företag med stor erfarenhet av projekt- och fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter, flerbostadsfastigheter, privata villor samt offentliga fastigheter.

Vi har ett stort kontaktnät inom bygg- och fastighetsbranschen.

Tjänster

Vi kan hjälpa er från idé till färdigt projekt genom att samordna och leda hela processen.

Vi kan hjälpa Er med:
- framtagande av detaljplaner
- projektledning
- planering
- investeringskalkyler
- upphandling av konsulter och entreprenörer
- byggherreombud
- due dilligence

Kontakt

Wiss Project Development AB

+46 73 059 05 27

info@wisspd.se