Tjänster

Vi kan hjälpa er från idé till färdigt projekt genom att samordna och leda hela processen.

Vi kan hjälpa Er med:
- framtagande av detaljplaner
- projektledning
- planering
- investeringskalkyler
- upphandling av konsulter och entreprenörer
- byggherreombud
- due dilligence